”Motion för hela kroppen”
”Så rolig träningsform”
”Prova folkdans!”

Det krävs ingen förkunskap eller folkdräkt.

Anmälan/kontakt:
Ing-Britt Swartling
0705-59 00 45, e-post: ingbengt.swa@hotmail.com
Sven Dillner
0705-14 01 05, e-post: svendillner43@gmail.com
facebook.com/HuskvarnaFolkdanslag

Läs mer i denna PDF: