Föreningen

Mål.

 Vårt mål är att levandegöra svensk tradition inom dans, musik och hantverk. Vi vill skapa intresse för och bevara kunskapen om svensk kultur genom att både tillämpa och studera den. Tyngdpunkten i lagets verksamhet ligger på dansen och musiken men vi har också dräkt och slöjd på programmet.

 

Styrelse.

Om du är intresserad av föreningens verksamhet eller vill ha kontakt med föreningen kan du ringa till någon i styrelsen.

Britt-Mari Arvidsson

Sekreterare/Musikansvarig
Telefon hem: 036-471148 Mobil: 0735-307148
Foto av Britt-Mari Arvidsson
Kategorier: Styrelse